FORGOT YOUR DETAILS?

LAST NED GRATIS

Velkommen til The Souls Temple!

  “Don't be satisfied with stories, how things have gone with others. Unfold your own myth.”
-Rumi

På The Souls Temple vil du kunne finne meditasjoner, artikler, online klasser, verktøy for Clairvoyance og andre teknikker som kan hjelpe deg til å se og kjenne deg selv på nye måter.

Ved hjelp av disse verktøyene og teknikkene kan du lære deg hvordan du kan se, forstå, akseptere, for så å gi slipp på ting som ikke tjener deg lenger, slik at du kan vende din historie til visdom og velsignelser.

Du kan lære å se deg selv som Spirit, og hvordan du kan samarbeide med det Guddommelige slik at du kan vokse i bevissthet. Du kan åpne dine høyere sanser og på den måten tilføre nye farger til livet ditt, fordi du vil kunne se, føle og forstå det som til nå har vært skjult for deg.

Din sannhet

Din vei

Din guddommelige natur


“If Light Is In Your Heart
You Will Find Your Way Home.”
Rumi
TOP